Kırklareli OSB yer seçimi ve konumu itibari ile, sanayicimiz ve Kırklareli’miz için en uygun yerde tesis edilmiştir. 850 Hektara varan genişleme kapasitesiyle Çerkezköy’den sonra Trakya’nın en büyük 2.OSB’si olmaya adaydır.

Tahsis yapılan ve bundan sonra tahsiste öncelik verilecek Yüksek Teknolojili sektörler itibari ile yüksek katma değer yaratan ve kalifiye eleman çalıştıran Türkiye’nin en önemli OSB’lerinden biri olacaktır.

İlimizin yapısı itibari ile OSB içinde kurulan ve planlaması yapılan gıda tesisi yatırımları üç yıl içinde ilimizin tarımsal üretimine de alternatif ürünler kazandıracaktır.

Go to "Appearance > Widgets" and add some widgets in the "Homepage Center" widget area.