Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmaları 17.08.1977 tarihinden itibaren başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 24.10.1976 tarih ve 76/13037 sayılı kararı ile kabul edilerek 30.01.1977 tarih ve 15835 sayılı Resmi Gazete’de Amasya, Balıkesir, Isparta, Ağrı, Çankırı, Erzincan, Muş, Gümüşhane, Kastamonu, Mersin, Muğla, Rize, Uşak ve İzmir Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte yer almıştır.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 23.12.1990 tarih ve 20734 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1991 yılı yatırım program kararnamesinde yer alarak gerçekleşme yoluna girmiştir.

Kesin yer seçimi 7.9.1993 tarihinde yapılmış ve Şehir merkezine 14 Km. uzaklıktaki Kızılcıkdere Köyü Düzyol Mevkii olarak yeri tespit edilmiştir.

O.S.B. alanı olarak seçilen; 3405 Parsel No’lu 93 Ha. 4836 m2 yüzölçümlü alan 4.7.1994 tarihinde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca onaylanmıştır.

5.8.1994 tarih ve 8 sayılı Kıymet Takdir Komisyonunun kararı ile 93 ha. 4836 m2 yüzölçümlü olan O.S.B. alanına 3.007.758_TL. değer biçilmiş ve 3.050.000.000_TL. kamulaştırma gideri yapılmıştır. Sözkonusu arsa, bedeli Bakanlık Fon Kredisi ile Milli Emlak Müdürlüğü’ne ödendikten sonra 21.2.1995 tarihinde İl Özel İdaresi adına Tapuya tescil edilmiştir.

Kırklareli O.S.B. Müteşebbis Teşekkülünü; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar Yönetmeliğinin 31 nci maddesinde belirtilen ve Organize Sanayi Bölgelerini ortaklaşa kurmayı üstlenebilecek kuruluşlar içerisinden; Kırklareli İl Özel İdaresi (%51), Kırklareli Belediyesi (%33) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (%16) olarak; 25.04.1995 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan Organize Sanayi Bölgeleri Tip İç Talimatnamesi ile ortaklaşa kurmuşlardır.

O.S.B. ye yönelik yoğun talep üzerine 1995 ve 1996 yıllarında yapılan çalışmalarla O.S.B. alanını 100 Ha.’dan 400 Ha.’ya yükseltme çabaları 1996 yılında sonuç vermiş ve 24 Ocak 1997 tarih ve 22887 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 3065 No’lu parsel alanından arta kalan 3485 parsel no’lu 273 Ha. 6617,33 m2 alan II. Kısım O.S.B. alanı olarak DPT tarafından onaylanmış ve 1997 yılı Yatırım Program Kararnamesinde O.S.B. alanı 400 Ha. olarak yayınlanmıştır.

15 Nisan 2000 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu ve 1 Nisan 2002 tarihinde yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmesi ile Kanuna ve Yönetmeliğe intibakın sağlanması için yeniden Müteşebbis Teşekkül (11 asil, 11 yedek üye), Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek üye), Denetim Kurulu (2 asil, 2 yedek üye) seçimi yapılarak, Kuruluş Protokolü hazırlanmıştır. Hazırlanan Kuruluş Protokolünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 29.04.2003 tarihinde onaylanması ile Kırklareli O.S.B. Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Leave a Comment