Kırklareli OSB’den Genel

Yeraltı Galeri Sistemi

Atık Su Arıtma Tesisi

Doğalgaz Altyapısı

Elektrik Altyapısı

İshale Hattı ve Katodik Koruma

OSB Giriş Takı

Yağmur Suyu Baksı

Beton Yollar