Kırklareli OSB’den Genel

Giris

Altyapı Galeri İmalatı

Atık Su Arıtma Tesisi

Doğalgaz Altyapısı

Elektrik Altyapısı

İshale Hattı ve Katodik Koruma

OSB Giriş Takı

Yağmursuyu Galeri

Yollar