KIRKLARELİ OSB MÜTEŞEBBİS HEYET, YÖNETİM KURULU,

DENETİM KURULU VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KURUCU ORTAKLAR KATILMA PAYIORANLARI MÜTEŞEBBİS HEYETTETEMSİL EDİLECEK ÜYE SAYISI
Kırklareli İl Özel İdaresi % 51 8
Kırklareli Belediyesi % 33 5
Kırklareli Tic.ve San.Odası % 16 2
TOPLAM % 100 15
MÜTEŞEBBİS HEYET ASİL ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM ADI MÜTEŞEBBİS HEYET YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM ADI
1-Osman BİLGİN VALİ Kırklareli İl Özel İdaresi
2-Mehmet Gülay ERKOL Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
3-Nihat SAĞLAM Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
4-Eylem Şimşek ERKUL Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
5-Z.Suna DALCALI Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
6-Aptullah MUTLUER Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
7-Engin MARMARA Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
8-Adnan ÖZ Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresi
9-Selçuk TANTA Kırklareli Belediyesi Kırklareli Belediyesi
10-Ünal KIKILI Kırklareli Belediyesi Kırklareli Belediyesi
11-E.Hakkı YALÇIN Kırklareli Belediyesi Kırklareli Belediyesi
12-Mehmet ÇEVİK Kırklareli Belediyesi Kırklareli Belediyesi
13-Mehmet TARLACI Kırklareli Belediyesi Kırklareli Belediyesi
14-Soner ILIK Kırklareli Tic.ve San.Od. İsmail Hakkı ÖZSAN Kırklareli Tic.ve San.Od.
15-Serkan KESER Kırklareli Tic.ve San.Od. Murat ACAR Kırklareli Tic.ve San.Od.
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM ADI YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM ADI
1-Osman BİLGİN VALİ Engin MARMARA Kırklareli İl Özel İdaresi
2-Soner ILIK Kırklareli Tic.ve San.Od. Serkan KESER Kırklareli Tic.ve San.Od.
3-Ünal KIKILI Kırklareli Belediyesi Mehmet ÇEVİK Kırklareli Belediyesi
4-Mehmet Gülay ERKOL Kırklareli İl Özel İdaresi Eylem Şimşek ERKUL Kırklareli İl Özel İdaresi
5-Adnan ÖZ Kırklareli İl Özel İdaresi Z.Suna DALCALI Kırklareli İl Özel İdaresi
DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM ADI DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM ADI
1-Nihat SAĞLAM Kırklareli İl Özel İdaresi Mehmet TARLACI Kırklareli Belediyesi
2-Aptullah MUTLUER Kırklareli İl Özel İdaresi  Selçuk TANTA Kırklareli Belediyesi
OSB MÜDÜRLÜĞÜ
 1-Sebahattin DÖNMEZ OSB Müdürü / Makina Mühendisi
2-Mehmet TETİK Muhasebeci
3-Atilla GENÇER Çevre Mühendisi
4-Emrah YÖRÜK Elektrik-Elektronik Mühendisi
5-Alper ÇEÇEN Muhasebe Görevlisi
6-Ertaç KUŞOĞLU İnşaat Mühendisi
7-Begüm MERT Sekreter
8-Gökhan ORDU Hizmetli
9-Faruk KÖK Hizmetli